Yn Rhagfyr 2019 cofnodwyd 57 trosedd yn y gymdogaeth hon.

Archwilio’r map troseddau

Cysylltu â’ch tîm plismona lleol

Blaenoriaethau plismona ar gyfer y gymdogaeth hon

Mae ymgynghori â’r gymuned wedi nodi’r blaenoriaethau canlynol yn y gymdogaeth hon.

  • Hanley SwanLongdonPendockA38 Earls Croome

    Darllen rhagor

  • Fire damage to litter binsFire damage to play park equipmentBroken glass on toddler play area

    Darllen rhagor

  • There has been an increase in vehicle crime.Theft of catalytic convertorsTheft from vehiclesDamage to vehicles

    Darllen rhagor

Gweld yr holl flaenoriaethau ar gyfer y gymdogaeth hon

Ni ddylid storio, recordio, ailgyhoeddi na phrosesu mewn modd arall luniau swyddogion a staff yr heddlu sydd ar y dudalen hon heb gytundeb penodol Heddlu Gorllewin Mercia. Nid ydynt wedi eu trwyddedu ar gyfer eu defnyddio o dan y Drwydded Llywodraeth Agored.

Gwe-lywio eilaidd

(tudalen bresennol)