Mae Police.uk yn newid

Cyhoeddwyd 30 Gorffenaf 2019

Yr haf hwn rydym yn gweithio i ailgynllunio Police.uk er mwyn gwella’r profiad ar gyfer ymwelwyr â’r wefan.

Fe fydd gwelliannau a newidiadau i sut mae’r wefan yn edrych ac yn gweithio, a byddwch yn parhau i allu cyrchu’r rhan fwyaf o’r wybodaeth a’r gwasanaethau. Yn ogystal, bydd heddluoedd sydd ar hyn o bryd yn defnyddio gwasanaeth riportio troseddau y wefan hon yn uwchraddio i wasanaeth cyfatebol.

Mae’r newidiadau hyn yn rhan o raglen waith ehangach i’w gwneud hi’n haws i’r cyhoedd ryngweithio â’r heddlu ar-lein, yn unol â Gweledigaeth Plismona 2025.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y datblygiadau hyn, cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r ffurflen ar-lein.

Yn ôl i’r holl erthyglau newyddion

Gwe-lywio eilaidd

(tudalen bresennol)