Police.uk yn newid yn 2020

Cyhoeddwyd 27 Ionawr 2020

O fis Ebrill fe fydd y wefan hon yn edrych yn wahanol ar gyfer ymwelwyr, wrth i ni barhau i weithio ar wella eu profiad o Police.uk.

Fe fydd diweddariadau a newidiadau i sut y bydd y wefan yn edrych, yn teimlo ac yn gweithio. Byddwch yn dal yn gallu cael mynediad at y rhan fwyaf o’r un wybodaeth a gwasanaethau. Mae’r newidiadau hyn yn rhan o raglen waith ehangach i’w gwneud hi’n haws i’r cyhoedd ryngweithio gyda’r heddlu ar-lein, yn unol â Gweledigaeth Plismona 2025.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y datblygiadau hyn, cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r ffurflen ar-lein.

Yn ôl i’r holl erthyglau newyddion

Gwe-lywio eilaidd

(tudalen bresennol)