Sefton Community Police Team - Hub One

Ydych chi’n chwilio am rywbeth arall?

Mae’r gymdogaeth plismona hon yn ardal heddlu Heddlu Glannau Mersi.

Yn Chwefror 2020 cofnodwyd 1241 trosedd yn y gymdogaeth hon.

Archwilio’r map troseddau

Cysylltu â’ch tîm plismona lleol

  • Gorsaf heddlu

    Southport Police Station

    Albert Road, Southport, Merseyside PR9 0LL PR9 0LL

  • Ffôn

    101

Gweld y tîm plismona cymdogaeth cyfan

Ni ddylid storio, recordio, ailgyhoeddi na phrosesu mewn modd arall luniau swyddogion a staff yr heddlu sydd ar y dudalen hon heb gytundeb penodol Heddlu Glannau Mersi. Nid ydynt wedi eu trwyddedu ar gyfer eu defnyddio o dan y Drwydded Llywodraeth Agored.

Gwe-lywio eilaidd

(tudalen bresennol)