Os yw eich busnes chi wedi dioddef trosedd a'ch bod yn rhoi gwybod i'r heddlu amdano, gallwch wneud Datganiad o Effaith ar gyfer Busnes (ISB). Mae’r ISB yn gyfle i chi nodi’r effaith y mae trosedd wedi’i gael ar eich busnes, megis colled ariannol uniongyrchol, ac effeithiau ehangach, e.e. tarfu ar weithrediad y busnes neu ddifrod i enw da'r busnes. Bydd y llys yn ystyried y datganiad wrth bennu dedfryd.

Gall pob busnes a menter (gan gynnwys elusennau a chyrff sector cyhoeddus) o unrhyw faint wneud Datganiad Effaith ar gyfer Busnesau (ISB) drwy gynrychiolydd enwebedig.

Dylai'r heddlu roi gwybod i chi am y cyfle i wneud Datganiad Effaith ar gyfer Busnes ar yr un pryd ag y byddant yn cymryd datganiadau am y trosedd honedig. Gallwch wneud Datganiad o Effaith ar gyfer Busnes bryd hynny neu gallwch lwytho'r ffurflen dempled sydd ynghlwm oddi ar y we a'i llenwi a'i hanfon drwy e-bost neu drwy'r post at eich enw cyswllt yn yr heddlu.

Gwe-lywio eilaidd

(tudalen bresennol)