St Thomas

Ydych chi’n chwilio am rywbeth arall?

Mae’r gymdogaeth plismona hon yn ardal heddlu Cwnstabliaeth Hampshire.

Yn Hydref 2019 cofnodwyd 221 trosedd yn y gymdogaeth hon.

Archwilio’r map troseddau

Cysylltu â’ch tîm plismona lleol

Gweld y tîm plismona cymdogaeth cyfan

Blaenoriaethau plismona ar gyfer y gymdogaeth hon

Mae ymgynghori â’r gymuned wedi nodi’r blaenoriaethau canlynol yn y gymdogaeth hon.

  • ASB ELM GROVE, SOUTHSEA has been highlighted to the Neighbourhood Policing Team for an increase of ASB, drugs and violent behaviour. Extra patrols and community ...

    Darllen rhagor

  • ASB PALMERSTON ROAD, SOUTHSEA has been highlighted to the Neighbourhood Policing Team for an increase of ASB, drugs and vagrancies. PARMERSTON ROD SOUTHSEA PORTSMOUTH HAMPSHIRE

    Darllen rhagor

Gweld yr holl flaenoriaethau ar gyfer y gymdogaeth hon

Ni ddylid storio, recordio, ailgyhoeddi na phrosesu mewn modd arall luniau swyddogion a staff yr heddlu sydd ar y dudalen hon heb gytundeb penodol Cwnstabliaeth Hampshire. Nid ydynt wedi eu trwyddedu ar gyfer eu defnyddio o dan y Drwydded Llywodraeth Agored.

Gwe-lywio eilaidd

(tudalen bresennol)