Blaenoriaethau plismona lleol ar gyfer Northenden

Ydych chi’n chwilio am rywbeth arall?

Mae ymgynghori â’r gymuned wedi nodi’r blaenoriaethau canlynol yn y gymdogaeth hon.

Blaenoriaeth

What: Burglary Dwelling
Where: In the Northenden area.
When: Various times throughout the day, no particular peak times.

Gwe-lywio eilaidd

(tudalen bresennol)