Northenden

Ydych chi’n chwilio am rywbeth arall?

Mae’r gymdogaeth plismona hon yn ardal heddlu Heddlu Manceinion Fwyaf.

Nid yw data Trosedd a Chanlyniad diweddar ar gyfer yr ardal hon ar gael. Dysgu mwy

Yn Rhagfyr 2019 cofnodwyd 0 trosedd yn y gymdogaeth hon.

Archwilio’r map troseddau

Cysylltu â’ch tîm plismona lleol

Gweld y tîm plismona cymdogaeth cyfan

Blaenoriaethau plismona ar gyfer y gymdogaeth hon

Mae ymgynghori â’r gymuned wedi nodi’r blaenoriaethau canlynol yn y gymdogaeth hon.

  • What: Burglary Dwelling Where: In the Northenden area. When: Various times throughout the day, no particular peak times.

    Darllen rhagor

Gweld yr holl flaenoriaethau ar gyfer y gymdogaeth hon

Ni ddylid storio, recordio, ailgyhoeddi na phrosesu mewn modd arall luniau swyddogion a staff yr heddlu sydd ar y dudalen hon heb gytundeb penodol Heddlu Manceinion Fwyaf. Nid ydynt wedi eu trwyddedu ar gyfer eu defnyddio o dan y Drwydded Llywodraeth Agored.

Gwe-lywio eilaidd

(tudalen bresennol)