Mae angen tystysgrif pedler arnoch os ydych yn gwerthu o ddrws i ddrws.

Mae’r dystysgrif yn caniatáu i chi werthu ledled y DU. Rhaid i chi fasnachu ar droed a chario eich nwyddau gyda chi (gallwch ddefnyddio rhywbeth megis troli bach).

Mae angen tystysgrif pedler arnoch os ydych yn gwerthu o ddrws i ddrws.

Os ydych chi’n masnachu yn y stryd

Os oes gennych stondin, gwnewch gais am drwydded fasnachu yng Nghymru a Lloegr neu yn Yr Alban.

Efallai y bydd tystysgrif pedler yn ddigon i chi fasnachu yn y stryd heb stondin - gwiriwch gyda’ch awdurdod lleol.

Cymhwyster ar gyfer tystysgrif pedler

I wneud cais mae angen i chi fod:

  1. bod yn 17 oed neu drosodd
  2. bod wedi byw yn yr awdurdod lleol lle rydych yn gwneud y cais am o leiaf 28 diwrnod

Sut i wneud cais

Gallwch wneud cais am dystysgrif pedler yn eich gorsaf heddlu leol. Bydd angen i chi fynd â

  1. 2 ffotograff ohonoch chi
  2. dull adnabod e.e. pasbort neu trwydded yrru
  3. prawf o’ch cyfeiriad
  4. manylion canolwr

Mae’r dystysgrif yn costio £12.25 ac yn para am 1 flwyddyn.

Lawrlwytho’r ffurflen gais

Dirwyon a chosbau

Mae’n rhaid i chi ddangos eich tystysgrif os oes rhywun yn gofyn i gael ei gweld.

Os ydych chi’n gweithio fel pedler heb dystysgrif - neu os ydych chi’n gadael i rywun arall ddefnyddio eich tystysgrif - gallech gael dirwy o hyd at £200.

Gallech hefyd gael dedfryd o garchar am hyd at 6 mis os ydych chi naill ai’n:

  1. rhoi gwybodaeth ffug pan fyddwch yn gwneud cais
  2. gwneud neu’n cario tystysgrif ffug

Gwe-lywio eilaidd

(tudalen bresennol)