Adborth

Ydych chi’n chwilio am rywbeth arall?

Cyflwynwch eich adborth am y wefan hon yma.

Peidiwch â riportio trosedd ar y ffurflen hon. Mewn argyfwng, ffoniwch 999 bob amser.

Er mwyn riportio troseddau sy’n llai o argyfwng neu anhrefn, ffoniwch rif di-argyfwng yr heddlu, sef 101.

Dim ond ar gyfer rhoi adborth am y wefan y mae’r dudalen hon. Os ydych chi’n dymuno gwneud cais Rhyddid Gwybodaeth (FOI), anfonwch e-bost at foirequests@homeoffice.gov.uk. Cyn i chi wneud hynny, efallai y byddwch am ddarllen Sut i wneud cais Rhyddid Gwybodaeth (FOI).

*maes gofynnol

Gwe-lywio eilaidd

(tudalen bresennol)