Arwyddlun heddlu Cwnstabliaeth Durham

Cysylltu Cwnstabliaeth Durham

Ynglŷn â’r heddlu

Durham Constabulary polices the area of County Durham and Darlington Borough, which together occupy an area of 2,232 sq. km. The area is predominantly rural, with more than half of its residents living in settlements of less than 10,000 people. There are 12 main towns and over 260 small towns and villages, many of which are former colliery villages. The population of the constabulary area is estimated to be 604,900 (ONS mid year estimate 2007), of which 1.2% are from ethnic minority groups

Cymdogaethau yn yr ardal heddlu hon

Ni ddylid storio, recordio, ailgyhoeddi na phrosesu mewn modd arall luniau swyddogion a staff yr heddlu sydd ar y dudalen hon heb gytundeb penodol Cwnstabliaeth Durham. Nid ydynt wedi eu trwyddedu ar gyfer eu defnyddio o dan y Drwydded Llywodraeth Agored.

Gwe-lywio eilaidd

(tudalen bresennol)