Gresley, Woodville and Swadlincote

Ydych chi’n chwilio am rywbeth arall?

Mae’r gymdogaeth plismona hon yn ardal heddlu Cwnstabliaeth Swydd Derby.

Yn Awst 2019 cofnodwyd 235 trosedd yn y gymdogaeth hon.

Archwilio’r map troseddau

Cysylltu â’ch tîm plismona lleol

Gweld y tîm plismona cymdogaeth cyfan

Ni ddylid storio, recordio, ailgyhoeddi na phrosesu mewn modd arall luniau swyddogion a staff yr heddlu sydd ar y dudalen hon heb gytundeb penodol Cwnstabliaeth Swydd Derby. Nid ydynt wedi eu trwyddedu ar gyfer eu defnyddio o dan y Drwydded Llywodraeth Agored.

Gwe-lywio eilaidd

(tudalen bresennol)