Efallai na all manwethwr byth ddiddymu dwyn o siopau yn llwyr, ond mae rhai camau syml y gallwch eu cymryd er mwyn diogelu eich hunain rhag lladron:

  • Buddsoddwch mewn system teledu cylch cyfyng wedi ei rheoli’n iawn. Gwnewch yn siŵr bod arwyddion priodol wedi eu harddangos.
  • Ystyriwch roi monitor teledu cylch cyfyng ar wal yn agos at fannau til.
  • Os ydych yn cynllunio eich siop ceisiwch ddefnyddio alïau lefel isel fel y gall eich staff weld cwsmeriaid drwy’r amser. Defnyddiwch ddrychau er mwyn lleihau mannau dall.
  • Rheolwch y rhwystrau yn eich siop ac osgowch silffoedd neu arddangosfeydd sydd mor uchel fel eu bod yn atal goruchwyliaeth.
  • Peidiwch ag arddangos nwyddau sy’n peri temtasiwn yn agos i’r drysau.
  • Mae eich staff ymhlith yr amddiffynfeydd mwyaf pwysig ac effeithiol yn erbyn rhai sy’n dwyn o siopau - gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi’r hyfforddiant cywir iddynt.
  • Naill ai gwagiwch becynnau nwyddau uchel eu gwerth neu rhowch hwy y tu ôl neu’n agos i’r ardaloedd talu.
  • Ystyriwch fuddsoddi mewn swyddog diogelwch siop neu ymunwch â chynllun radio manwerthwyr os oes un ar waith yn eich ardal - golyga hyn y gellir eich hysbysu os oes lladron siopau y gwyddir amdanynt yn agos i’ch eiddo.
  • Os oes gan eich siop ystafell newid, cyflwynwch gyfyngiadau ar fynediad a chael rhywun i fonitro'r holl stoc sy’n mynd i mewn ac yn dod allan. Gwiriwch yr ystafelloedd newid yn aml am ddillad sydd wedi eu gadael ar ôl. Talwch sylw arbennig i dagiau pris, tagiau diogelwch a hangeri sydd wedi eu gadael ar ôl - gallai'r rhain awgrymu bod dwyn eisoes wedi digwydd o’r siop.

Gelir cael rhagor o wybodaeth fanwl ynglŷn â sut i atal lladrad manwerthu yn Adroddiad Trosedd 2014 y Gymdeithas Siopau Cyfleustra (ACS), y gellir ei gyrchu ar wefan ACS .

Gwe-lywio eilaidd

(tudalen bresennol)