Difrod troseddol yw difrod bwriadol neu faleisus i gartref, eiddo arall neu gerbydau ac mae’n cynnwys graffiti. Tanau bwriadol yw cynnau tân yn fwriadol mewn eiddo, yn cynnwys adeiladau a cherbydau.

Mae rhai pethau y gallwch eu gwneud er mwyn helpu i atal difrod troseddol pellach ac ymosodiadau o danau bwriadol:

  • Os yw eich eiddo wedi cael ei ddifrodi, mae’n syniad da ei atgyweirio’n gyflym os gallwch. Gall eiddo sydd wedi ei fandaleiddio ddenu pobl a allai achosi rhagor o ddifrod.
  • Cadwch gofnod o bob digwyddiad yr ydych chi’n feddwl sy’n gysylltiedig â’r ymosodiad tanau bwriadol neu unrhyw ddifrod troseddol neu aflonyddu dilynol. Nodwch gymaint o fanylion â phosibl, yn cynnwys amser a dyddiadau digwyddiadau.
  • Os yw’n bosibl, ceisiwch gael tystiolaeth ffotograffig neu fideo. Fodd bynnag, dylech ond gwneud hyn yn ofalus a pheidio â rhoi eich hun mewn sefyllfa o berygl.
  • Mae’n syniad da i edrych ar ddiogelwch eich cartref ac, os bydd angen, ei wella.

Gwe-lywio eilaidd

(tudalen bresennol)