Gall beiciau fod yn rhai o'r cerbydau hawsaf i ladron a fandaliaid eu targedu. Diogelwch eich hun rhag dod yn ddioddefwr drwy ddilyn rhai camau syml:

  • Prynwch glo beic da
  • Clowch eich beic wrth rywbeth cadarn, hyd yn oed os mai dim ond am ychydig funudau ac osgowch fannau ynysig - gadewch eich beic lle gallai lleidr posibl gael ei weld
  • Clowch ddarnau y gellir eu tynnu (e.e. olwynion) ac ewch â ffitiadau golau gyda chi
  • Marciwch neu ysgythrwch ffrâm eich beic gyda nod diogelwch
  • Tynnwch lun lliw clir o'ch beic a gwnewch gofnod ysgrifenedig o'i ddisgrifiad, yn cynnwys nodweddion unigryw
  • Adref, cadwch eich beic mewn garej neu sied gadarn a chadwch y drws ar glo

Gwe-lywio eilaidd

(tudalen bresennol)