Cyngor atal troseddau

Ydych chi’n chwilio am rywbeth arall?

I gael rhagor o gyngor atal troseddau ewch i Taclo’r Taclau, gwefan Gwarchod Cymdogaeth neu wefan eich heddlu lleol .

Os ydych wedi ddioddef trosedd, neu'n meddwl eich bod wedi bod yn dyst i drosedd, ewch i'r adran riportio trosedd.

Gwe-lywio eilaidd

(tudalen bresennol)