Cymhariaeth o'r mathau o drosedd yn yr ardal hon rhwng Rhagfyr 2018 a Tachwedd 2019

Math o drosedd Cyfanswm Canran
Byrgleriaeth 1163 4.29%
Cyffuriau 622 2.29%
Difrod troseddol a llosgi bwriadol 2585 9.54%
Dwyn beic 834 3.08%
Dwyn oddi ar y person 319 1.18%
Lladrad 368 1.36%
Lladrad arall 2062 7.61%
Meddiant arfau 273 1.01%
Siopladrad 1479 5.46%
Trais a throseddau rhyw 7362 27.16%
Trefn gyhoeddus 1833 6.76%
Troseddau cerbydau 2370 8.74%
Troseddau eraill 512 1.89%
Ymddygiad gwrthgymdeithasol 5324 19.64%

Cymhariaeth o'r canlyniadau yn yr ardal hon rhwng Rhagfyr 2018 a Tachwedd 2019

Math o ganlyniad Cyfanswm Canran
O dan ymchwiliad 3011 13.82%
O dan ymchwiliad 1722 7.91%
Nid yw diweddariad am statws ar gael 1289 5.92%
Dim gweithredu pellach 16775 77.01%
Nid yw gweithredu ffurfiol er budd y cyhoedd 284 1.30%
Nid yw gweithredu pellach er budd y cyhoedd 16 0.07%
Ymchwiliad wedi’i gwblhau; ni nodwyd un a ddrwgdybir 9433 43.31%
Methu ag erlyn un a ddrwgdybir 7042 32.33%
Deliodd yr heddlu â'r troseddwr 480 2.20%
Camau i’w cymryd gan sefydliad arall 119 0.55%
Troseddwr wedi cael rhybudd meddiant cyffuriau 1 0.00%
Troseddwr wedi cael hysbysiad cosb 0 0.00%
Rhoddwyd rhybudd i'r troseddwr 195 0.90%
Datrysiad lleol 165 0.76%
Anfonwyd y troseddwr i’r llys 821 3.77%
Cyhuddwyd un a ddrwgdybir 0 0.00%
Aros am ganlyniad llys 800 3.67%
Cyhuddwyd yr un dan amheuaeth fel rhan o achos arall 21 0.10%
Deliwyd â’r troseddwr yn y llys 695 3.19%
Llys yn methu mynd rhagddo 20 0.09%
Anfonwyd y diffinydd i Lys y Goron 1 0.00%
Cafwyd y diffinydd yn ddieuog 30 0.14%
Rhoddwyd rhyddhad diamod i’r troseddwr 0 0.00%
Rhoddwyd rhyddhad amodol i’r troseddwr 22 0.10%
Gorchmynnwyd y troseddwr i dalu iawndal 8 0.04%
Dirwywyd y troseddwr 47 0.22%
Amddifadwyd troseddwr o’i eiddo 6 0.03%
Rhoddwyd dedfryd gymunedol i’r troseddwr 49 0.22%
Rhoddwyd dedfryd o garchar gohiriedig i’r troseddwr 43 0.20%
Anfonwyd y troseddwr i garchar 116 0.53%
Ymdriniwyd â’r troseddwr fel arall 10 0.05%
Canlyniad llys ddim ar gael 343 1.57%

Lefelau trosedd yn yr ardal hon rhwng Rhagfyr 2018 a Tachwedd 2019

Mis Cyfanswm
Tachwedd 2019 2187
Hydref 2019 2137
Medi 2019 2226
Awst 2019 2396
Gorffenaf 2019 2345
Mehefin 2019 2479
Mai 2019 2296
Ebrill 2019 2386
Mawrth 2019 2372
Chwefror 2019 2128
Ionawr 2019 2192
Rhagfyr 2018 1962

Gwe-lywio eilaidd

(tudalen bresennol)