Tîm plismona

Ydych chi’n chwilio am rywbeth arall?

Mae eich tîm plismona lleol yno i wrando ar eich pryderon a gweithredu ar y materion sydd fwyaf pwysig i chi, gan eich helpu i deimlo’n fwy hyderus yn eich cymuned.

Ni ddylid storio, recordio, ailgyhoeddi na phrosesu mewn modd arall luniau swyddogion a staff yr heddlu sydd ar y dudalen hon heb gytundeb penodol Cwnstabliaeth Avon a Gwlad yr Haf. Nid ydynt wedi eu trwyddedu ar gyfer eu defnyddio o dan y Drwydded Llywodraeth Agored.

Gwe-lywio eilaidd

(tudalen bresennol)