Defnydd cwcis

Ydych chi’n chwilio am rywbeth arall?

Er mwyn gwneud y wefan hon yn ddiogel, yn ddefnyddiol ac hawdd ei defnyddio, byddwn weithiau’n gosod ffeiliau data bach ar eich cyfrifiadur neu’ch ffôn symudol. Gelwir y ffeiliau data hyn yn cwcis. Mae’r rhan fwyaf o wefannau masnachol a gwefannau Llywodraeth yn gwneud hyn hefyd.

Rydym yn defnyddio cwcis i’n helpu:

  • Cofio’r wybodaeth yr ydych wedi ei theipio’n barod, fel nad oes yn rhaid i chi ei hail-gyflwyno dro ar ôl tro.
  • Gwneud y wefan yn fwy diogel a’i gwarchod yn erbyn ymosodiadau.
  • Mesur sut yr ydych yn defnyddio’r wefan fel y gallwn wneud yn siŵr ei bod yn ddefnyddiol ac yn bodloni eich anghenion.

Ni ddefnyddir ein cwcis i’ch adnabod yn bersonol. Maent yn cynnwys gwybodaeth anadnabyddadwy yn unig, yn y rhan fwyaf o achosion dim ond cyfres o rifau a llythrennau sydd wedi eu cynhyrchu ar hap. Mae croeso i chi reoli a dileu’r cwcis hyn fel y dymunwch.

Gallwch ddysgu mwy am cwcis a sut i’w rheoli yn GOV.UK: Sut mae gwefannau’r Llywodraeth yn defnyddio cwcis. Mae fideo byr am sut y mae gwefannau’r llywodraeth yn defnyddio cwcis hefyd i’w gael isod.

Cofio gwybodaeth

Enw Fannau Cynnwys a Disgrifiad Dod i ben
map_state www.police.uk JSON cyfresol, a ddefnyddir i storio cyflwr diwethaf y map stopio a chwilio Pan fyddwch yn cau eich porwr
hscw www.police.uk a data.police.uk JSON cyfresol Base64 wedi’i amgodio, arwyddiedig. Defnyddir i storio a yw’r faner cwci wedi’i harddangos eisoes. Pan fyddwch yn cau eich porwr
neighbourhood www.police.uk a data.police.uk JSON cyfresol Base64 wedi’i amgodio, arwyddiedig. Defnyddir i storio eich ymholiad chwilio diwethaf. Pan fyddwch yn cau eich porwr
searched_location www.police.uk a data.police.uk JSON cyfresol Base64 wedi’i amgodio, arwyddiedig. Defnyddir i storio’r cyfesurynnau ar gyfer eich ymholiad chwilio llwyddiannus diwethaf. Pan fyddwch yn cau eich porwr

Diogelwch

Enw Fannau Cynnwys a Disgrifiad Dod i ben
csrftoken www.police.uk a data.police.uk Rhifau a llythrennau a gynhyrchir ar hap, a ddefnyddir i gynorthwyo i atal ymosodiadau Ceisiadau Amheus Traws Wefannol 1 flwyddyn

Mesur defnydd y wefan

Defnyddiwn Google Analytics i gasglu gwybodaeth am sut y mae pobl yn defnyddio’r wefan hon. Er enghraifft, ar beth yr ydych yn clicio, pa mor hir yr ydych yn ei dreulio ar y wefan a sut y gwnaethoch gyrraedd yma. Gwnawn hyn er mwyn gwneud yn siŵr bod y wefan yn bodloni anghenion ei defnyddwyr ac i ddeall sut y gallwn ei gwella. Ni ellir defnyddio’r wybodaeth hon i ganfod pwy ydych chi. Nid ydym yn caniatáu i Google ddefnyddio na rhannu ein data dadansoddol.

Enw Fannau Cynnwys a Disgrifiad Dod i ben
_ga www.police.uk a data.police.uk Rhif a gynhyrchir ar hap, a ddefnyddir i wahaniaethu rhwng defnyddwyr. 2 flynedd
_gid www.police.uk a data.police.uk Rhif a gynhyrchir ar hap, a ddefnyddir i wahaniaethu rhwng defnyddwyr. 24 awr
_gat www.police.uk a data.police.uk Rhif a gynhyrchir ar hap, a ddefnyddir i reoli cyfraddau ceisiadau. 10 munud

Gwe-lywio eilaidd

(tudalen bresennol)