Hygyrchedd

Ydych chi’n chwilio am rywbeth arall?

Mae’r Swyddfa Gartref wedi ymrwymo i ddarparu gwefan sy’n hygyrch i’r gynulleidfa ehangaf bosibl.

Rydym wedi cynllunio Police.uk o’r llawr i fyny gan ystyried hygyrchedd a defnyddioldeb, ac rydym yn parhau i wneud gwelliannau i’r wefan lle bynnag bo hynny’n bosibl.

Ar gyfer rhannau o’r wefan sy’n gynhenid anodd eu gwneud yn hygyrch i'r holl ddefnyddwyr a meddalwedd (megis y mapiau trosedd rhyngweithiol mewn darllenwyr sgrin a phorwyr hen iawn) rydym wedi darparu dewisiadau amgen seiliedig ar destun. Os cewch broblemau yn gweld unrhyw ran o’r wybodaeth hon, cysylltwch â ni ac fe geisiwn ddatrys y broblem neu ddarparu’r wybodaeth mewn fformat priodol.

Safonau ac Archwiliadau

Rydym wedi bod yn gweithio gyda Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol y Deillion er mwyn archwilio hygyrchedd Police.uk ar gyfer pobl sydd â phroblemau golwg, amhariadau clyw, symudedd a gwybyddol, yn ogystal â’r rheiny sy’n defnyddio porwyr hŷn a chysylltiadau deialu araf, neu dechnolegau mwy newydd megis ffonau symudol a PDA.

Cydweddoldeb

Mae adnodd y BBC ‘My Web My Way’, yn wefan ddefnyddiol sydd wedi ei cynllunio’n arbennig i helpu defnyddwyr ar ystod eang o lwyfannau. Mae’n rhoi cymorth ar:

Cysylltu â ni

Os cewch broblemau wrth defnyddio’r wefan neu eich bod angen unrhyw gyngor technegol, cysylltwch â ni a gallwn ddarparu canllawiau pellach: contact@support.police.uk.

Gwe-lywio eilaidd

(tudalen bresennol)