Oes yna argyfwng?

  • oes yna fygythiad i fywyd (gan gynnwys digwyddiadau traffig ffyrdd lle mae rhywun wedi’i anafu neu lle mae'r ffordd wedi'i blocio)
  • ydy hi’n teimlo fel pe gallai'r sefyllfa fynd yn boeth neu'n dreisgar yn fuan iawn 
  • os yna risg o ddifrod difrifol i eiddo 
  • oes trosedd ddifrifol wrthi’n cael ei chyflawni
  • mae yna aflonyddwch difrifol i’r cyhoedd, neu fe allai fod


Os felly, ffoniwch 999 nawr.

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen ac wedi deall yr hyn y gallwch ei wneud ac na allwch ei wneud yn eich gwlad chi cyn ichi gysylltu â ni:

Nid yw’r gwasanaeth riportio hwn ar gael yn yr Alban na Gogledd Iwerddon.

Peidiwch â riportio rhywbeth oni bai eich bod yn credu bod yna drosedd ddifrifol yn erbyn y rheolau fel torf fawr o bobl, a’r rheiny yn amlwg o lawer o wahanol aelwydydd.

Offeryn cyngor

Yn ôl

Rydych chi ar Cam 1 o uchafswm o 1

Rydych wedi cwblhau 0%

Please give us the address of where this happened or is happening. If you don’t know the postcode, click on ‘Locate on map instead’ to search for it using a map.

Enter a full or partial postcode in the box below and click 'Find address' to see the addresses that match and select one.

If this is the right address, click 'OK' to continue. If not, search or select again.

OK

Rheolaethau chwilio lleoliad

Rhowch gyfeiriad ble digwyddodd hyn neu lle mae'n digwydd. Os nad ydych yn gwybod y cod post neu gyfeiriad, defnyddiwch y map i chwilio amdano neu, os ydych chi yn y lleoliad nawr cliciwch ar 'Defnyddiwch y lleoliad cyfredol'.

neu

Mae’r lefel chwyddo yn ddigonol

Ydy’r lleoliad hwn yn gywir?