Ar hyn o bryd mae'r DU o dan gyfyngiadau symud; mae hyn yn golygu bod fersiwn o'r cyfyngiadau rhybuddio / lefel haen 4 yn berthnasol.

Darganfyddwch beth yw'r cyfyngiadau:


Sylwch:
nid yw’r gwasanaeth riportio hwn ar gael yn yr Alban na Gogledd Iwerddon.

Yr Alban


Gogledd Iwerddon

 

Offeryn cyngor

Yn ôl

Rydych chi ar Cam 1 o uchafswm o 1

Rydych wedi cwblhau 0%

Rhowch eu cyfeiriad.

Os ydych chi'n gwybod eu cyfeiriad, nodwch god post. Os nad ydych chi'n gwybod y cod post neu'r cyfeiriad, gallwch ddefnyddio'r map i chwilio amdano.

Os mai hwn yw'r cyfeiriad cywir, cliciwch 'OK' i barhau. Os na, chwiliwch neu dewiswch eto.

OK

Rheolaethau chwilio lleoliad

Defnyddiwch y blwch chwilio isod i ddod o hyd i'r cyfeiriad, neu llusgwch y pin ar y map i nodi'r lleoliad bras.

neu

Mae’r lefel chwyddo yn ddigonol

Ydy’r cyfeiriad uchod yn gywir? Os nad ydy’r cyfeiriad yn gywir, ailosodwch y map a chwilio eto.