A yw’n argyfwng?

A yw’n teimlo y gallai’r sefyllfa waethygu neu droi’n dreisgar yn fuan iawn? A oes rhywun mewn perygl uniongyrchol? Os felly, ffoniwch 999 nawr.

Gwefannau heddluoedd y DU

Dros y ffôn

Argyfwng  -  999

Ffoniwch 999 ar gyfer y c­­anlynol:

  • mae trosedd ddifrifol yn digwydd neu newydd gael ei chyflawni
  • mae rhywun mewn perygl uniongyrchol o niwed
  • mae eiddo mewn perygl o gael ei ddifrodi
  • mae tarfu difrifol ar y cyhoedd yn debygol

Os ydych yn fyddar neu’n drwm eich clyw, defnyddiwch ein gwasanaeth ffôn testun 18000 neu tecstiwch ni ar 999 os ydych wedi rhag-gofrestru gyda’r gwasanaeth SMS brys

Dim yn argyfwng  -  101

Ffoniwch 101 ar gyfer ymholiadau sydd ddim yn argyfwng.

Os ydych yn fyddar neu’n drwm eich clyw, defnyddiwch ein gwasanaeth ffôn testun 18001 101.

* Mae galwadau 101 yn costio 15 ceiniog yr alwad o linellau tir a ffonau symudol, waeth pa mor hir rydych ar y ffôn.

Cysylltiadau defnyddiol eraill

Gwybodaeth i Ddioddefwyr a Thystion

Mae’r wefan hon yn helpu dioddefwyr a thystion trosedd yng Nghymru a Lloegr. Mae ganddi wybodaeth ynglŷn â’r hyn sy’n digwydd ar ôl riportio trosedd, y bobl y gallwch gwrdd â hwy, y gefnogaeth y dylech ei chael a sut i gwyno os bydd rhywbeth yn mynd o’i le.

0808 168 9293

Mae llinellau ar agor rhwng 8am a 8pm. Gellir ffonio am ddim o linellau tir, ond efallai y codir tâl arnoch os byddwch yn galw o ffôn symudol.

Aros yn ddienw – Taclo’r Taclau

Cysylltwch â Taclo’r Taclau i riportio trosedd neu ymddygiad amheus yn ddienw.

Ar-lein: crimestoppers-uk.org
Dros y ffôn: 0800 555 111

 

Llinell Gymorth Gwrthderfysgaeth

Ffoniwch Linell Gymorth Gwrthderfysgaeth y DU ar 0800 789 321 os ydych wedi gweld neu glywed rhywbeth yr ydych chi’n credu a allai awgrymu gweithgarwch terfysgol.

Cymorth i Ddioddefwyr | Cymru a Lloegr

Os effeithiwyd arnoch gan drosedd a’ch bod angen cymorth neu wybodaeth gyfrinachol, ffoniwch Supportline am ddim ar 08 08 16 89 111.

Mae’r Supportline yn gweithredu 24/7, bob diwrnod o’r flwyddyn, yn cynnwys Diwrnod Nadolig.

Os ydych chi’n fyddar neu’n drwm eich clyw gallwch ddefnyddio Gwasanaeth Testun y Genhedlaeth Nesaf 18001 08 08 16 89 111. Mae gan Supportline hefyd wasanaeth cyfieithu ar gyfer pobl sydd ddim yn siarad Saesneg fel iaith gyntaf.

Sylwer: Dim ond yng Nghymru a Lloegr mae Supportline Cymorth i Ddioddefwyr ar gael.

Cymorth i Ddioddefwyr | Yr Alban

Rhif y llinell gymorth yw 0800 160 19 85.

Ar gael rhwng 8am a 8pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Cymorth i Ddioddefwyr | Gogledd Iwerddon

Swyddfa Hyb Foyle - 028 71 37 00 86

foyle@victimsupportni.org.uk

Swyddfa Hyb Belffast - 028 90 24 31 33

belfast@victimsupportni.org.uk

Yr heddlu a sefydliadau cysylltiedig â throseddau

Action Fraud
0300 123 2040

Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol
0370 496 7622

Gwasanaeth Awyr Cenedlaethol yr Heddlu
01924 292 252

Heddlu Trafnidiaeth Prydain
0800 40 50 40

Heddlu Niwclear Sifil
03303 135400

Heddlu Guernsey
01481 725 111

Cwnstabliaeth Ynys Manaw
01624 631 212

Heddlu Porthladd Dover
01304 240400

Heddlu Taleithau Jersey
01534 612 612