Defnyddir cwcis ar y wefan hon i wella profiad y defnyddiwr ac ar gyfer ymarferoldeb hanfodol; ni chânt eu defnyddio at ddibenion adnabod.

Gallwch ddysgu mwy am reoli cwcis yn About Cookies.

Rydym yn defnyddio'r cwcis canlynol ar y wefan:

 

Hanfodol

Rydyn ni'n galw'r cwcis hyn yn 'hanfodol' oherwydd eu bod nhw'n caniatáu i rai pethau ar y wefan ddigwydd. Pe na baent yn gwneud hynny, byddai eich profiad o ddefnyddio'r wefan yn cael ei gyfaddawdu a gallai ddod yn ddiwerth.

Pethau fel:

  • atal cyhoeddi cynnwys heb awdurdod ar y wefan
  • cofiwch yr atebion i gwestiynau


Bydd y rhain bob amser yn cael eu troi ymlaen.

Enw cwci

Pa mor hir y bydd yn aros ar eich peiriant / dyfais
.EPiServerLogin

Sesiwn

__RequestVerificationToken

Sesiwn

__epiXSRF

Sesiwn

ASP.NET_SessionId

Sesiwn

SERVERID

 

mps-cookie-close

Wythnos

 

Gosodiadau

Efallai y byddwch yn gweld negeseuon naid ar ein gwefan. Er enghraifft, neges naid yn esbonio ein defnydd cwcis. Unwaith eich bod wedi gweld y negeseuon hyn rydym yn storio cwcis er mwyn gwneud yn siŵr nad ydym yn dangos yr un neges i chi eto.

 

Enw’r cwci

Pa mor hir y bydd yn aros beiriant/dyfais Beth mae'n ei wneud

mps-beta-close

Sesiwn Yn penderfynu a yw'r faner beta yn agored ynteu wedi cau.

announcement-close

Sesiwn Yn penderfynu a yw'r faner gyhoeddi yn agored ynteu wedi cau.

MediaCentre

Sesiwn Yn penderfynu a gaiff y defnyddiwr weld fersiynau'r wasg o erthyglau newyddion.